Paragon Level HardcoreName Non Season Season
141. baalsulghor 15 0 Hardcore
142. fat0x 15 0 Hardcore
143. turok343 13 4 Hardcore
144. noktus 13 0 Hardcore
145. muri84 12 0 Hardcore
146. xatros 12 0 Hardcore
147. inqontrol04 12 12 Hardcore
148. smyleslp 10 0 Hardcore
149. himmi1 10 0 Hardcore
150. warhead0815 9 3 Hardcore
151. eashy 9 0 Hardcore
152. shivasun_77 8 0 Hardcore
153. mrtoastyy 8 0 Hardcore
154. timoow 8 0 Hardcore
155. frosty851 7 0 Hardcore
156. mambus 7 0 Hardcore
157. patze1412 6 0 Hardcore
158. kainox204 6 0 Hardcore
159. dennemenne 6 0 Hardcore
160. powerofpw 6 0 Hardcore
Seite 8 von 9