Paragon Level HardcoreName Non Season Season
141. fat0x 15 0 Hardcore
142. attaco 14 0 Hardcore
143. noktus 13 0 Hardcore
144. turok343 13 4 Hardcore
145. inqontrol04 12 12 Hardcore
146. xatros 12 0 Hardcore
147. muri84 12 0 Hardcore
148. smyleslp 10 0 Hardcore
149. himmi1 10 0 Hardcore
150. fenderboy2507 10 0 Hardcore
151. feeding_goku 9 0 Hardcore
152. shivasun_77 8 0 Hardcore
153. mambus 7 0 Hardcore
154. dennemenne 6 0 Hardcore
155. patze1412 6 0 Hardcore
156. powerofpw 6 0 Hardcore
157. o0treffnix0o 5 4 Hardcore
158. nuffnuffinfo 5 0 Hardcore
159. nixblau 5 0 Hardcore
160. icedon 4 0 Hardcore
Seite 8 von 9