Paragon Level HardcoreName Non Season Season
141. pumakatze 114 97 Hardcore
142. hollowskin 111 0 Hardcore
143. rene15031 96 15 Hardcore
144. zocker_95 95 0 Hardcore
145. unleashed_eu 94 0 Hardcore
146. maischel 93 0 Hardcore
147. darktobie 89 76 Hardcore
148. bronko_se 88 0 Hardcore
149. bobby1993 86 0 Hardcore
150. pfadkornet 79 0 Hardcore
151. maxpower2615 78 0 Hardcore
152. neyzel 78 77 Hardcore
153. martiin_xd 77 0 Hardcore
154. eegeule 75 75 Hardcore
155. soulflyac 74 0 Hardcore
156. za_ya 73 0 Hardcore
157. c0cac0liker 72 0 Hardcore
158. xantes1983 70 70 Hardcore
159. feivel1985 70 0 Hardcore
160. gybli 69 0 Hardcore
Seite 8 von 13