Paragon Level HardcoreName Non Season Season
141. gunylein 145 0 Hardcore
142. icecreamle 137 0 Hardcore
143. vachdead 135 135 Hardcore
144. dakwark 131 0 Hardcore
145. dyrotcix 130 0 Hardcore
146. rewinzucht 126 126 Hardcore
147. timme234 125 0 Hardcore
148. kurama82 124 82 Hardcore
149. sup3rman1983 122 11 Hardcore
150. silvos12345 116 0 Hardcore
151. derlandvogt 115 0 Hardcore
152. neyzel 102 77 Hardcore
153. seriousmalesta 101 0 Hardcore
154. rene15031 96 15 Hardcore
155. unleashed_eu 94 0 Hardcore
156. darktobie 89 76 Hardcore
157. gerbarb 89 0 Hardcore
158. bronko_se 88 0 Hardcore
159. vatrixxx 83 2 Hardcore
160. dannyondrugz 80 0 Hardcore
Seite 8 von 13