Paragon Level HardcoreName Non Season Season
121. n0g0 233 16 Hardcore
122. loggepidd 233 10 Hardcore
123. maxshift 232 0 Hardcore
124. fladnag333 230 8 Hardcore
125. tanteerna 228 0 Hardcore
126. cokejoni 227 0 Hardcore
127. erwien8 223 0 Hardcore
128. tgmrac 218 56 Hardcore
129. pumadac3 207 3 Hardcore
130. candybox2 199 198 Hardcore
131. gardoma 191 191 Hardcore
132. d_donnie_d 187 14 Hardcore
133. randr0 172 0 Hardcore
134. bergtrollerx 170 20 Hardcore
135. xaresgogo 169 167 Hardcore
136. comuniou 150 0 Hardcore
137. zarkoson 149 143 Hardcore
138. getlucky69 149 37 Hardcore
139. amazeifamzzz 147 0 Hardcore
140. gunylein 145 0 Hardcore
Seite 7 von 15