Paragon Level HardcoreName Non Season Season
121. uffsmowl81 247 0 Hardcore
122. moloch2551 240 0 Hardcore
123. n0g0 233 16 Hardcore
124. maxshift 232 0 Hardcore
125. erwien8 223 0 Hardcore
126. tgmrac 218 56 Hardcore
127. harry2k1988 210 0 Hardcore
128. kicha9992002 210 0 Hardcore
129. simmoooon 207 0 Hardcore
130. pumadac3 207 3 Hardcore
131. gardoma 191 191 Hardcore
132. kai_selfish 187 0 Hardcore
133. d_donnie_d 187 14 Hardcore
134. smiargol 186 0 Hardcore
135. alayina87 185 0 Hardcore
136. gral0k 184 0 Hardcore
137. timeless_2punkt0 163 31 Hardcore
138. comuniou 150 0 Hardcore
139. getlucky69 149 37 Hardcore
140. zarkoson 149 143 Hardcore
Seite 7 von 13