Paragon Level HardcoreName Non Season Season
101. therasmel 342 0 Hardcore
102. freakyne 340 0 Hardcore
103. marsoontv 334 292 Hardcore
104. etargos 315 0 Hardcore
105. preptoo 311 0 Hardcore
106. xadolas_san 299 0 Hardcore
107. hirntoudt 297 13 Hardcore
108. dille007 296 0 Hardcore
109. balou1988 292 0 Hardcore
110. totectv 279 0 Hardcore
111. dasgretchen 266 0 Hardcore
112. dennisiiv 258 258 Hardcore
113. insane321 256 0 Hardcore
114. dasscratchy 251 10 Hardcore
115. littlerose25 249 0 Hardcore
116. laikmaik_ 248 0 Hardcore
117. uffsmowl81 247 0 Hardcore
118. moloch2551 240 0 Hardcore
119. shawnielein 239 0 Hardcore
120. exxxotichd 234 125 Hardcore
Seite 6 von 15