Paragon Level HardcoreName Non Season Season
101. hirntoudt 297 13 Hardcore
102. balou1988 292 0 Hardcore
103. neurotic_cl 285 0 Hardcore
104. totectv 279 0 Hardcore
105. aqulex84 278 0 Hardcore
106. dasgretchen 266 0 Hardcore
107. mace286 258 0 Hardcore
108. insane321 256 0 Hardcore
109. wuuusaa 256 211 Hardcore
110. littlerose25 249 0 Hardcore
111. uffsmowl81 247 0 Hardcore
112. loggepidd 233 10 Hardcore
113. n0g0 233 16 Hardcore
114. maxshift 232 0 Hardcore
115. tanteerna 228 0 Hardcore
116. erwien8 223 0 Hardcore
117. demoncookie 221 0 Hardcore
118. tgmrac 218 56 Hardcore
119. jorud 215 0 Hardcore
120. kicha9992002 210 0 Hardcore
Seite 6 von 12