Paragon Level HardcoreName Non Season Season
101. master2dogs 131 0 Hardcore
102. dyrotcix 130 0 Hardcore
103. timme234 125 0 Hardcore
104. kurama82 124 82 Hardcore
105. derlandvogt 115 0 Hardcore
106. rene15031 96 15 Hardcore
107. unleashed_eu 94 0 Hardcore
108. zosbale 85 5 Hardcore
109. them4xx 76 0 Hardcore
110. c0cac0liker 72 0 Hardcore
111. xantes1983 70 70 Hardcore
112. gybli 69 0 Hardcore
113. montyesa 62 0 Hardcore
114. chainsaw_ 62 0 Hardcore
115. opticjellyfish 60 0 Hardcore
116. rotzklotz 58 0 Hardcore
117. kn000t 55 3 Hardcore
118. arogos91 55 0 Hardcore
119. ignupin 55 6 Hardcore
120. crusherjo99 52 0 Hardcore
Seite 6 von 9