Paragon Level HardcoreName Non Season Season
101. menderas 270 249 Hardcore
102. cajun82 269 0 Hardcore
103. dasgretchen 266 0 Hardcore
104. mace286 258 0 Hardcore
105. dennisiiv 258 258 Hardcore
106. wuuusaa 256 211 Hardcore
107. insane321 256 0 Hardcore
108. dasscratchy 251 10 Hardcore
109. littlerose25 249 0 Hardcore
110. uffsmowl81 247 0 Hardcore
111. shawnielein 239 0 Hardcore
112. loggepidd 233 10 Hardcore
113. n0g0 233 16 Hardcore
114. maxshift 232 0 Hardcore
115. fladnag333 230 8 Hardcore
116. dest4ny 229 225 Hardcore
117. cokejoni 227 0 Hardcore
118. erwien8 223 0 Hardcore
119. eleeha 212 0 Hardcore
120. candybox2 199 198 Hardcore
Seite 6 von 13