Paragon Level HardcoreName Non Season Season
81. pin3mu 463 0 Hardcore
82. thess_gaming 458 206 Hardcore
83. ihedoxi 439 0 Hardcore
84. fame__round 438 197 Hardcore
85. trunks19814 433 4 Hardcore
86. ledotz 428 0 Hardcore
87. vokor 427 343 Hardcore
88. chicki2k 426 0 Hardcore
89. bujoh 415 0 Hardcore
90. backwithbrain 397 0 Hardcore
91. ne0vit 386 0 Hardcore
92. chrisw_de 381 380 Hardcore
93. kartenak 379 0 Hardcore
94. de_marco_de 379 379 Hardcore
95. mocks_ 376 296 Hardcore
96. vankick 375 0 Hardcore
97. bragnor1337 374 0 Hardcore
98. stachodu 374 0 Hardcore
99. burtush 368 0 Hardcore
100. liberatos 359 0 Hardcore
Seite 5 von 13