Paragon Level HardcoreName Non Season Season
81. sven328 366 0 Hardcore
82. mocks_ 365 296 Hardcore
83. maximusxiw 356 45 Hardcore
84. becomeakorean 356 0 Hardcore
85. missdeenergy 354 337 Hardcore
86. ruven86 352 0 Hardcore
87. aynotv 347 0 Hardcore
88. therasmel 342 0 Hardcore
89. wichtelman 342 12 Hardcore
90. kami_zuki 330 228 Hardcore
91. etargos 315 0 Hardcore
92. preptoo 311 0 Hardcore
93. lunzen 309 139 Hardcore
94. doncaton 304 242 Hardcore
95. xadolas_san 299 0 Hardcore
96. hirntoudt 297 13 Hardcore
97. balou1988 292 0 Hardcore
98. neurotic_cl 285 0 Hardcore
99. simpson2882 281 20 Hardcore
100. totectv 279 0 Hardcore
Seite 5 von 13