Paragon Level HardcoreName Non Season Season
61. za_ya 457 0 Hardcore
62. kiddowz 442 0 Hardcore
63. fame__round 438 197 Hardcore
64. trunks19814 433 4 Hardcore
65. vokor 427 343 Hardcore
66. wichtelman 416 12 Hardcore
67. bujoh 415 0 Hardcore
68. gral0k 404 0 Hardcore
69. sandro193 400 4 Hardcore
70. kartenak 379 0 Hardcore
71. burtush 368 0 Hardcore
72. tens0r91 343 299 Hardcore
73. eleeha 316 0 Hardcore
74. etargos 315 0 Hardcore
75. rusher821 310 0 Hardcore
76. xadolas 304 0 Hardcore
77. balou1988 292 0 Hardcore
78. gr3ky 290 0 Hardcore
79. littlerose25 283 0 Hardcore
80. aqulex84 278 0 Hardcore
Seite 4 von 9