Paragon Level HardcoreName Non Season Season
61. falltotum11 515 337 Hardcore
62. odin4403 512 0 Hardcore
63. pondorondo 501 486 Hardcore
64. brandul 476 0 Hardcore
65. ihedoxi 439 0 Hardcore
66. trunks19814 433 4 Hardcore
67. vokor 427 343 Hardcore
68. bronko_se 407 0 Hardcore
69. backwithbrain 397 0 Hardcore
70. ne0vit 386 0 Hardcore
71. kartenak 379 0 Hardcore
72. de_marco_de 379 379 Hardcore
73. mocks_ 376 296 Hardcore
74. stachodu 374 0 Hardcore
75. therasmel 343 0 Hardcore
76. eleeha 316 0 Hardcore
77. etargos 315 0 Hardcore
78. preptoo 311 0 Hardcore
79. rusher821 310 0 Hardcore
80. balou1988 292 0 Hardcore
Seite 4 von 9