Paragon Level HardcoreName Non Season Season
61. fat0x 15 0 Hardcore
62. turok343 13 4 Hardcore
63. noktus 13 0 Hardcore
64. xatros 12 0 Hardcore
65. warhead0815 9 3 Hardcore
66. patze1412 6 0 Hardcore
67. nuffnuffinfo 5 0 Hardcore
68. o0treffnix0o 5 4 Hardcore
69. denibro 3 0 Hardcore
70. l0ki_ger 2 0 Hardcore
71. cascotv1337 0 357 Hardcore
Seite 4 von 4