Paragon Level HardcoreName Non Season Season
21. xwislerx 775 366 Hardcore
22. gery68 760 551 Hardcore
23. onk3l 759 710 Hardcore
24. cezzmasters 745 722 Hardcore
25. vissagon88 745 653 Hardcore
26. tschaeimber 723 698 Hardcore
27. rtt1976 701 7 Hardcore
28. broax86 691 654 Hardcore
29. cascotv1337 691 357 Hardcore
30. testeriii 675 489 Hardcore
31. mamaplazda 667 526 Hardcore
32. kaesekexx 666 0 Hardcore
33. hcksly 666 309 Hardcore
34. veltinerde 662 7 Hardcore
35. pandabooh 660 0 Hardcore
36. illumant 657 610 Hardcore
37. floh284 645 417 Hardcore
38. melores 641 598 Hardcore
39. trashing 633 488 Hardcore
40. zyrodenia 628 196 Hardcore
Seite 2 von 13