Paragon Level HardcoreName Non Season Season
21. herbik 807 0 Hardcore
22. ronin2k 807 158 Hardcore
23. quadrat_im_kreis 803 655 Hardcore
24. robinsane7 785 716 Hardcore
25. elrey001 775 387 Hardcore
26. gery68 760 551 Hardcore
27. onk3l 759 710 Hardcore
28. joooohnceeenaaa 720 0 Hardcore
29. teere123 702 0 Hardcore
30. rtt1976 701 7 Hardcore
31. derbarbar 700 1 Hardcore
32. broax86 691 654 Hardcore
33. cascotv1337 691 357 Hardcore
34. aqpa123 680 522 Hardcore
35. maggus1108 670 380 Hardcore
36. mamaplazda 667 526 Hardcore
37. hcksly 666 309 Hardcore
38. kaesekexx 666 0 Hardcore
39. pandabooh 660 0 Hardcore
40. illumant 657 610 Hardcore
Seite 2 von 15