Paragon Level HardcoreName Non Season Season
21. maxshift 278 0 Hardcore
22. melcom2630 266 0 Hardcore
23. tgmrac 218 0 Hardcore
24. pumadac3 207 0 Hardcore
25. doubleg99 150 0 Hardcore
26. master2dogs 131 0 Hardcore
27. roxas2811 120 0 Hardcore
28. risco0 118 0 Hardcore
29. chainsaw_ 62 0 Hardcore
30. kn000t 55 0 Hardcore
31. crusherjo99 52 0 Hardcore
32. morice310 39 0 Hardcore
33. maximal159 37 0 Hardcore
34. xtruefairnes 37 0 Hardcore
35. rain7storm 30 0 Hardcore
36. dadone 28 0 Hardcore
37. blackhawkgold 22 0 Hardcore
38. i3loody1337 21 0 Hardcore
39. turok343 13 0 Hardcore
40. inqontrol04 12 0 Hardcore
Seite 2 von 2