Paragon Level HardcoreName Non Season Season
221. ellobo_12 5 0 Hardcore
222. o0treffnix0o 5 4 Hardcore
223. icedon 4 0 Hardcore
224. denibro 3 0 Hardcore
225. darkstrawhat 3 0 Hardcore
226. igor879 3 3 Hardcore
227. tschitsch 2 0 Hardcore
228. pa1nsaw 2 1 Hardcore
229. krustinov 1 0 Hardcore
230. masterbrico 1 0 Hardcore
Seite 12 von 12