Paragon Level HardcoreName Non Season Season
221. himmi1 10 0 Hardcore
222. alysrasa 9 0 Hardcore
223. eashy 9 0 Hardcore
224. xxhigh_5xx 9 0 Hardcore
225. warhead0815 9 3 Hardcore
226. eskay2001 9 0 Hardcore
227. turok343 8 4 Hardcore
228. shivasun_77 8 0 Hardcore
229. rahtainka 7 7 Hardcore
230. best_donger_euw 7 0 Hardcore
231. mambus 7 0 Hardcore
232. dennemenne 6 0 Hardcore
233. airfighter007 6 0 Hardcore
234. uddi_ak 6 0 Hardcore
235. patze1412 6 0 Hardcore
236. powerofpw 6 0 Hardcore
237. nixblau 5 0 Hardcore
238. ellobo_12 5 0 Hardcore
239. nuffnuffinfo 5 0 Hardcore
240. o0treffnix0o 5 4 Hardcore
Seite 12 von 13