Paragon Level HardcoreName Non Season Season
1. dominator_666 2.148 1.736 Hardcore
2. desolacer 1.381 1.004 Hardcore
3. dzwen 1.008 913 Hardcore
4. ubi98 1.308 905 Hardcore
5. mystigun 1.097 864 Hardcore
6. shockcollar2567 978 790 Hardcore
7. robinsane7 785 716 Hardcore
8. onk3l 909 710 Hardcore
9. btd58 988 709 Hardcore
10. quadrat_im_kreis 817 655 Hardcore
11. vissagon88 745 653 Hardcore
12. tunasprite 853 595 Hardcore
13. gery68 869 551 Hardcore
14. aerialz51 538 538 Hardcore
15. mamaplazda 667 526 Hardcore
16. blacktyphon 696 510 Hardcore
17. trashing 691 488 Hardcore
18. pondorondo 501 486 Hardcore
19. sequess 659 436 Hardcore
20. elrey001 826 387 Hardcore
Seite 1 von 9