Paragon Level HardcoreName Non Season Season
1. dominator_666 2.057 1.736 Hardcore
2. k1ckd0wn 1.370 1.017 Hardcore
3. daikiblackmoore 1.190 1.008 Hardcore
4. desolacer 1.337 1.004 Hardcore
5. dzwen 1.008 913 Hardcore
6. ubi98 1.054 905 Hardcore
7. eisenhard 1.128 869 Hardcore
8. onk3l 875 710 Hardcore
9. btd58 963 709 Hardcore
10. quadrat_im_kreis 803 655 Hardcore
11. broax86 691 654 Hardcore
12. vissagon88 745 653 Hardcore
13. dasobst 650 645 Hardcore
14. crosby8822 870 628 Hardcore
15. kumba11 1.043 626 Hardcore
16. tunasprite 823 595 Hardcore
17. gery68 793 551 Hardcore
18. aqpa123 680 522 Hardcore
19. blacktyphon 696 510 Hardcore
20. trashing 633 488 Hardcore
Seite 1 von 12