Paragon Level HardcoreName Non Season Season
1. dominator_666 2.057 1.736 Hardcore
2. godlytv2463 1.431 324 Hardcore
3. desolacer 1.336 1.004 Hardcore
4. daikiblackmoore 1.175 1.008 Hardcore
5. ubi98 1.054 905 Hardcore
6. kumba11 1.043 626 Hardcore
7. mystigun 1.029 864 Hardcore
8. dzwen 1.008 913 Hardcore
9. f2kstream 919 719 Hardcore
10. btd58 885 709 Hardcore
11. damax1 878 0 Hardcore
12. shockcollar2567 872 790 Hardcore
13. crosby8822 848 628 Hardcore
14. docsneijder 832 650 Hardcore
15. tuna_1227 823 595 Hardcore
16. lorodin 819 15 Hardcore
17. ronin2k 807 158 Hardcore
18. quadrat_im_kreis 802 655 Hardcore
19. hagbard1337 783 0 Hardcore
20. elrey001 775 387 Hardcore
Seite 1 von 13