Paragon Level HardcoreName Non Season Season
1. dominator_666 2.057 1.736 Hardcore
2. godlytv2463 1.432 324 Hardcore
3. k1ckd0wn 1.370 1.017 Hardcore
4. desolacer 1.337 1.004 Hardcore
5. daikiblackmoore 1.175 1.008 Hardcore
6. eisenhard 1.128 869 Hardcore
7. ubi98 1.054 905 Hardcore
8. kumba11 1.043 626 Hardcore
9. mystigun 1.029 864 Hardcore
10. dzwen 1.008 913 Hardcore
11. krue_melchen 970 750 Hardcore
12. sputnek_ 944 5 Hardcore
13. stiffler19 909 0 Hardcore
14. btd58 885 709 Hardcore
15. sarinilol 882 0 Hardcore
16. damax1 878 0 Hardcore
17. shockcollar2567 872 790 Hardcore
18. crosby8822 848 628 Hardcore
19. lorodin 819 15 Hardcore
20. matjesac 811 0 Hardcore
Seite 1 von 15