Paragon Level HardcoreName Non Season Season
1. dominator_666 2.057 1.736 Hardcore
2. godlytv2463 1.432 324 Hardcore
3. desolacer 1.337 1.004 Hardcore
4. daikiblackmoore 1.175 1.008 Hardcore
5. eisenhard 1.128 869 Hardcore
6. ubi98 1.054 905 Hardcore
7. kumba11 1.043 626 Hardcore
8. mystigun 1.029 864 Hardcore
9. dzwen 1.008 913 Hardcore
10. krue_melchen 970 750 Hardcore
11. sputnek_ 944 5 Hardcore
12. stiffler19 909 0 Hardcore
13. btd58 885 709 Hardcore
14. sarinilol 882 0 Hardcore
15. damax1 878 0 Hardcore
16. shockcollar2567 872 790 Hardcore
17. tuna_1227 823 595 Hardcore
18. lorodin 819 15 Hardcore
19. herbik 807 0 Hardcore
20. ronin2k 807 158 Hardcore
Seite 1 von 14