Paragon Level HardcoreName Non Season Season
1. desolacer 1.383 1.004 Hardcore
2. dzwen 1.009 913 Hardcore
3. btd58 988 709 Hardcore
4. elrey001 833 387 Hardcore
5. darkniz_2775 799 0 Hardcore
6. instantmax 792 0 Hardcore
7. mranderson007 773 0 Hardcore
8. disastr89 754 0 Hardcore
9. eskay2001 704 0 Hardcore
10. rtt1976 701 7 Hardcore
11. blacktyphon 696 510 Hardcore
12. broax86 691 654 Hardcore
13. trashing 691 488 Hardcore
14. mamaplazda 667 526 Hardcore
15. kaesekexx 666 0 Hardcore
16. ripmav85 659 68 Hardcore
17. nimgolt 646 372 Hardcore
18. backwithbrain 640 0 Hardcore
19. pumakatze 632 97 Hardcore
20. sonikjoo 620 0 Hardcore
Seite 1 von 4