Paragon Level HardcoreName Non Season Season
1. dzwen 1.008 913 Hardcore
2. btd58 988 709 Hardcore
3. onk3l 909 710 Hardcore
4. elrey001 826 387 Hardcore
5. lorodin 819 15 Hardcore
6. instantmax 792 0 Hardcore
7. hagbard1337 783 0 Hardcore
8. middilein 779 0 Hardcore
9. mranderson007 773 0 Hardcore
10. armada2k 762 0 Hardcore
11. darkniz_2775 757 0 Hardcore
12. easywalker87 754 0 Hardcore
13. blacktyphon 696 510 Hardcore
14. trashing 691 488 Hardcore
15. ne0vit 670 0 Hardcore
16. mamaplazda 667 526 Hardcore
17. kaesekexx 666 0 Hardcore
18. ripmav85 658 68 Hardcore
19. zyrodenia 649 196 Hardcore
20. fahrrad 637 368 Hardcore
Seite 1 von 5