Paragon Level HardcoreName Non Season Season
1. dominator_666 2.148 1.736 Hardcore
2. ubi98 1.308 905 Hardcore
3. dzwen 1.008 913 Hardcore
4. baudusau420 1.000 0 Hardcore
5. btd58 988 709 Hardcore
6. shockcollar2567 978 790 Hardcore
7. onk3l 909 710 Hardcore
8. gery68 869 551 Hardcore
9. elrey001 826 387 Hardcore
10. lorodin 819 15 Hardcore
11. instantmax 792 0 Hardcore
12. robinsane7 785 716 Hardcore
13. hagbard1337 783 0 Hardcore
14. middiwalker 779 0 Hardcore
15. mranderson007 773 0 Hardcore
16. raiserist 768 0 Hardcore
17. armada2k 762 0 Hardcore
18. darkniz_2775 757 0 Hardcore
19. gng_smash 754 412 Hardcore
20. disastr89 754 0 Hardcore
Seite 1 von 7