Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
141. jasowas 941 716 Softcore
142. swisy 940 840 Softcore
143. shivasun_77 939 701 Softcore
144. der_yeti 938 409 Softcore
145. dadone91 937 734 Softcore
146. world21994 935 720 Softcore
147. fur4s 934 735 Softcore
147. kartenak 934 830 Softcore
149. mocks_ 933 759 Softcore
150. rephlux 930 868 Softcore
151. harry2k1988 929 685 Softcore
151. za_ya 929 448 Softcore
153. hnrybsch 928 771 Softcore
154. n1tr0xxd 927 719 Softcore
155. hellwin 926 797 Softcore
156. fenderboy2507 925 790 Softcore
157. dasdark 924 885 Softcore
157. alysrasa 924 680 Softcore
159. bombast3000 923 668 Softcore
160. totectv 922 620 Softcore
Seite 8 von 22