Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
81. freazer82 1.150 879 Softcore
81. hirntoudt 1.150 861 Softcore
83. chainsaw_ 1.144 676 Softcore
84. sandro193 1.141 870 Softcore
85. instantmax 1.139 912 Softcore
86. pumadac3 1.135 1.003 Softcore
87. radisize 1.132 888 Softcore
88. dille007 1.128 688 Softcore
89. gery68 1.127 811 Softcore
89. amazeifamzzz 1.127 750 Softcore
91. fat0x 1.123 931 Softcore
92. comuniou 1.116 195 Softcore
93. marrek1 1.111 885 Softcore
94. sputnek_ 1.107 992 Softcore
95. unantastbar1979 1.104 0 Softcore
96. rag89 1.102 828 Softcore
97. kn000t 1.100 893 Softcore
98. hoordag 1.098 812 Softcore
98. gardoma 1.098 982 Softcore
100. eraser204 1.095 840 Softcore
Seite 5 von 25