Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
61. enthaupter 1.266 819 Softcore
62. thor276 1.264 950 Softcore
63. lorodin 1.262 916 Softcore
64. aeonn2012 1.261 889 Softcore
64. blacktyphon 1.261 881 Softcore
66. pandabooh 1.259 10 Softcore
67. etargos 1.256 655 Softcore
68. betoni666 1.254 0 Softcore
69. bozztm 1.252 784 Softcore
70. derbarbar 1.250 675 Softcore
71. dennisiiv 1.246 847 Softcore
72. pin3mu 1.241 561 Softcore
73. grizziy___ 1.240 750 Softcore
74. freazer82 1.231 879 Softcore
75. middiwalker 1.221 877 Softcore
76. darktobie 1.219 846 Softcore
77. the_kazam 1.214 947 Softcore
78. easywalker87 1.201 880 Softcore
79. tschitsch 1.193 819 Softcore
80. kaesekexx 1.191 30 Softcore
Seite 4 von 23