Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
61. der_yeti 1.069 409 Softcore
62. bombast3000 1.068 668 Softcore
63. risco0 1.059 743 Softcore
64. roxas2811 1.048 728 Softcore
65. hydraxon21 1.046 587 Softcore
66. dadone91 1.045 734 Softcore
67. darkniz_2775 1.033 562 Softcore
68. disastr89 1.028 721 Softcore
69. kaiokentv 1.027 0 Softcore
70. dest4ny 1.025 790 Softcore
71. derpfanne 1.022 631 Softcore
72. tingus11 1.011 708 Softcore
73. falkemoritz 999 589 Softcore
74. derlandvogt 980 0 Softcore
75. onkelch3n 975 629 Softcore
76. i3loody1337 957 717 Softcore
77. xadolas 956 662 Softcore
78. dyrotcix 951 636 Softcore
79. btd58 946 0 Softcore
80. vokor 944 771 Softcore
Seite 4 von 7