Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
61. aeonn2012 1.208 889 Softcore
62. slimzegge 1.203 886 Softcore
63. kumba11 1.201 823 Softcore
64. easywalker87 1.197 880 Softcore
65. kaesekexx 1.191 30 Softcore
66. betoni666 1.190 0 Softcore
67. tschitsch 1.188 819 Softcore
68. darktobie 1.172 846 Softcore
68. aquarello21 1.172 759 Softcore
70. baudusau420 1.166 889 Softcore
71. kiddowz 1.160 590 Softcore
72. godlytv2463 1.159 1.026 Softcore
73. lorodin 1.153 916 Softcore
74. hirntoudt 1.150 861 Softcore
75. chainsaw_ 1.144 676 Softcore
76. sandro193 1.141 870 Softcore
77. freazer82 1.136 879 Softcore
78. amazeifamzzz 1.127 750 Softcore
78. gery68 1.127 811 Softcore
80. fat0x 1.123 931 Softcore
Seite 4 von 22