Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
41. koreteck 1.284 1.121 Softcore
42. betoni666 1.279 0 Softcore
43. arenavalue 1.269 1.213 Softcore
44. thor276 1.264 950 Softcore
45. lorodin 1.262 916 Softcore
46. blacktyphon 1.261 881 Softcore
47. puckjaeger13 1.258 650 Softcore
48. etargos 1.256 655 Softcore
49. bozztm 1.252 784 Softcore
50. derbarbar 1.250 675 Softcore
51. grizziy___ 1.240 750 Softcore
52. freazer82 1.231 879 Softcore
53. middiwalker 1.223 877 Softcore
54. darktobie 1.219 846 Softcore
55. the_kazam 1.214 947 Softcore
56. easywalker87 1.204 880 Softcore
57. tschitsch 1.193 819 Softcore
58. kaesekexx 1.191 30 Softcore
59. rusher821 1.190 710 Softcore
60. hoordag 1.189 812 Softcore
Seite 3 von 15