Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
41. hcksly 1.322 882 Softcore
42. d_donnie_d 1.321 908 Softcore
43. sandro193 1.310 870 Softcore
44. gral0k 1.301 1.083 Softcore
45. ag0o 1.295 800 Softcore
46. gromschuss 1.285 1.158 Softcore
47. boots_x3 1.284 869 Softcore
48. koreteck 1.279 1.121 Softcore
49. arenavalue 1.269 1.213 Softcore
50. blacktyphon 1.261 881 Softcore
50. thor276 1.261 950 Softcore
52. pandabooh 1.259 10 Softcore
53. etargos 1.254 655 Softcore
54. betoni666 1.240 0 Softcore
55. derbarbar 1.236 675 Softcore
56. kumba11 1.232 823 Softcore
57. freazer82 1.227 879 Softcore
58. middiwalker 1.220 877 Softcore
59. darktobie 1.219 846 Softcore
60. the_kazam 1.214 947 Softcore
Seite 3 von 20