Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
21. dungeon33 1.875 1.240 Softcore
22. ignupin 1.833 1.123 Softcore
23. tens0r91 1.748 1.030 Softcore
24. warhead0815 1.735 1.131 Softcore
25. kn000t 1.701 893 Softcore
26. trunks19814 1.678 930 Softcore
27. zores23 1.596 1.062 Softcore
28. kiddowz 1.586 590 Softcore
29. aegir3003 1.569 576 Softcore
30. turok343 1.537 915 Softcore
31. gral0k 1.534 1.083 Softcore
31. eskay2001 1.534 943 Softcore
33. aqulex84 1.520 1.102 Softcore
34. pumadac3 1.517 1.003 Softcore
35. inqontrol04 1.485 956 Softcore
36. ronsox 1.475 966 Softcore
37. godlytv2464 1.465 1.026 Softcore
38. hcksly 1.439 882 Softcore
39. backwithbrain 1.436 926 Softcore
40. wichtelman 1.397 1.024 Softcore
Seite 2 von 14