Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
21. dzwen 1.507 0 Softcore
22. betoni666 1.503 0 Softcore
23. sandro193 1.495 870 Softcore
24. wichtelman 1.425 1.024 Softcore
25. geniiises 1.388 847 Softcore
26. ag0o 1.381 800 Softcore
27. d_donnie_d 1.355 908 Softcore
28. blacktyphon 1.346 881 Softcore
29. gardoma 1.340 982 Softcore
30. bozztm 1.336 784 Softcore
31. mamaplazda 1.325 1.034 Softcore
32. pumakatze 1.322 815 Softcore
33. thor276 1.297 950 Softcore
34. middilein 1.292 877 Softcore
35. rusher821 1.291 710 Softcore
36. gromschuss 1.285 1.158 Softcore
37. arenavalue 1.276 1.213 Softcore
38. kaesekexx 1.257 30 Softcore
39. hoordag 1.250 812 Softcore
39. darktobie 1.250 846 Softcore
Seite 2 von 7