Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
21. therasmel 1.610 1.178 Softcore
22. trunks19814 1.561 930 Softcore
23. mystica12 1.511 1.138 Softcore
24. daerlix24 1.490 765 Softcore
25. eskay2001 1.472 943 Softcore
26. gral0k 1.461 1.083 Softcore
27. ronsox 1.415 966 Softcore
27. turok343 1.415 915 Softcore
29. backwithbrain 1.374 926 Softcore
30. kn000t 1.371 893 Softcore
31. aqulex84 1.360 1.102 Softcore
32. hcksly 1.340 882 Softcore
33. fabian0310 1.337 912 Softcore
34. d_donnie_d 1.334 908 Softcore
35. vatrixxx 1.318 1.291 Softcore
36. pumadac3 1.316 1.003 Softcore
37. inqontrol04 1.315 956 Softcore
38. aquarello21 1.312 759 Softcore
39. ag0o 1.304 800 Softcore
40. gromschuss 1.285 1.158 Softcore
Seite 2 von 15