Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
21. rtt1976 1.775 1.239 Softcore
22. ronin2k 1.732 913 Softcore
23. matikz_ 1.707 919 Softcore
24. crusherjo99 1.703 140 Softcore
25. o0treffnix0o 1.679 1.025 Softcore
26. onk3l 1.600 1.009 Softcore
27. balou1988 1.593 407 Softcore
28. dungeon33 1.592 1.240 Softcore
29. umod 1.561 1.047 Softcore
30. therasmel 1.476 1.178 Softcore
31. warhead0815 1.474 1.131 Softcore
32. eskay2001 1.465 943 Softcore
33. zores23 1.458 1.062 Softcore
34. trunks19814 1.448 930 Softcore
35. hollowskin 1.407 954 Softcore
36. xoxgoldenmario 1.396 1.113 Softcore
37. wichtelman 1.387 1.024 Softcore
38. timeless_2punkt0 1.371 1.212 Softcore
39. backwithbrain 1.354 926 Softcore
40. bigbeer1212 1.353 1.125 Softcore
Seite 2 von 22