Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
1. noktus 3.301 526 Softcore
2. elrey001 2.933 1.756 Softcore
3. icedon 2.774 1.807 Softcore
4. veltinerde 2.335 1.815 Softcore
5. dragul1973 2.301 1.738 Softcore
6. isayara 2.106 1.116 Softcore
7. crusherjo99 2.076 140 Softcore
8. fladnag333 2.017 1.886 Softcore
9. apfelsaftq 1.958 0 Softcore
10. o0treffnix0o 1.956 1.025 Softcore
11. matikz_ 1.954 919 Softcore
12. balou1988 1.938 407 Softcore
13. drmeddent 1.936 1.189 Softcore
14. sunbeaam 1.934 1.566 Softcore
15. dungeon33 1.862 1.240 Softcore
16. bigsm 1.748 1.003 Softcore
17. trunks19814 1.609 930 Softcore
18. eskay2001 1.521 943 Softcore
19. pumadac3 1.517 1.003 Softcore
20. aqulex84 1.503 1.102 Softcore
Seite 1 von 12