Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
1. noktus 4.478 0 Softcore
2. elrey001 3.517 0 Softcore
3. crusherjo99 2.612 0 Softcore
4. dragul1973 2.482 0 Softcore
5. o0treffnix0o 2.343 0 Softcore
6. dungeon33 2.008 0 Softcore
7. zores23 1.955 0 Softcore
8. godly_d3 1.767 0 Softcore
9. backwithbrain 1.623 0 Softcore
10. brainsickone 1.511 0 Softcore
11. bueffel 1.487 0 Softcore
12. mamaplazda 1.325 0 Softcore
13. kaesekexx 1.306 0 Softcore
14. m3r3e3 1.287 0 Softcore
15. bergtrollerx 1.272 0 Softcore
16. der_yeti 1.194 0 Softcore
17. darkniz_2775 1.161 0 Softcore
18. wuuusaa 1.139 0 Softcore
19. dadone 1.106 0 Softcore
20. opticjellyfish 1.088 0 Softcore
Seite 1 von 3