Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
1. elrey001 3.842 0 Softcore
2. zores23 2.070 0 Softcore
3. apfelsaftq 1.958 0 Softcore
4. endrik89 1.634 0 Softcore
5. middilein_eu 1.292 0 Softcore
6. instantmax 1.218 0 Softcore
7. opticjellyfish 1.146 0 Softcore
8. wuuusaa 1.139 0 Softcore
9. dadone 1.112 0 Softcore
9. bombast3000 1.112 0 Softcore
11. huddin 1.087 0 Softcore
12. roxas2811 1.077 0 Softcore
13. neurotic_cl 992 0 Softcore
14. maximal159 962 0 Softcore
15. bastermn 949 0 Softcore
16. rullemc 942 0 Softcore
17. blackhawkgold 912 0 Softcore
18. brandul 869 0 Softcore
19. tgmrac 859 0 Softcore
20. theronkor 842 0 Softcore
Seite 1 von 2