Elite KillsName Woche Total
121. betoni666 36.018 355.233
122. menderas 35.957 352.914
123. starflash691 35.495 135.733
124. veltinerde 35.478 1.180.347
125. chillachu 34.978 111.883
126. lunzen 34.901 598.113
127. blacktyphon 34.824 529.669
128. entchiv 34.678 162.323
129. killnraise 34.188 118.130
130. daikiblackmoore 34.048 520.507
131. toposgb 33.013 164.087
132. tens0r91 32.978 518.908
133. ripmav85 32.699 273.231
134. majdude 32.116 221.895
135. hirntoudt 31.732 535.714
136. xadolas_san 31.383 301.424
137. xxdanilosaxx 30.232 112.020
138. mazelman 29.872 319.315
139. roxas2811 29.711 206.002
140. marsoontv 29.576 378.575
Seite 7 von 113